„Nowa normalność” po majówce. Jak będą wyglądały zakupy w galeriach handlowych

Kina, strefy aktywności fizycznej, strefy gier i wyspy handlowe nadal będą zamknięte po zaplanowanym na 4 maja otwarciu galerii handlowych. Klienci będą musieli nosić maseczki i rękawiczki. W jaki sposób będziemy mogli robić zakupy i jakich zasad trzeba przestrzegać?

 

Na jedną osobę musi przypadać 15 metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy. W centrach handlowych nie będą mogły funkcjonować kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie będą mogły funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu.

 

Oto zasady dotyczące przestrzeni komunikacyjnej i usług:

1. Utrzymanie odległości społecznej przynajmniej 2 metrów pomiędzy klientami galerii handlowej (komunikacja do klientów, naklejki taśmowe, przy kasach, na podłodze, co 2 metry).

2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką lub innym materiałem) przez każdą osobę przebywającą w galerii, zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Zapewnienie możliwości zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie będącym na terenie obiektu handlowego, ewentualnie ustawienie automatów do kupowania maseczek.

4. Przestrzeganie maksymalnej liczby osób na terenie obiektu.

5. Uruchomienie jak największej liczby wejść oraz umożliwienie bezkontaktowego przechodzenia przez portale, w miarę możliwości również w toaletach, lub uruchomienie bezkolizyjnej organizacji wejścia i wyjścia do obiektu na zasadzie jedno wejście – jedno wyjście, by móc liczyć klientów.

6. Działalności nie będą mogły prowadzić: strefy aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin); strefy gier; kina; wyspy handlowe (również gastronomiczne).

7. Zainstalowanie możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach (również do placówek wewnątrz), w toaletach, przy kasach.

8. Obowiązek noszenia przez klientów w sklepach rękawiczek jednorazowych (lub rękawiczek foliowych) zapewnionych przez operatora danego sklepu.

9. Na terenie sklepów będziemy słyszeć komunikaty dotyczące zachowania odległości między kolejnymi osobami, unikania skupisk ludzi, noszenia osłon ust i nosa oraz przestrzegania zasad higieny.

10. Nie będzie można korzystać ze stref relaksu oraz stref odpoczynku (włączając w to ławki).

11. Obowiązywać będzie nowa maksymalna liczba osób, które mogą być w windzie (maksymalna liczba osób podzielona przez 3, z wyłączeniem rodzin). Oznacza to, że jeżeli na przykład maksymalna liczba osób w windzie wynosi 12 to do windy będą mogły wejść 4 osoby.

12. Wyłączenie z użytku lub dokładne czyszczenie po każdym kliencie środkami chemicznymi przebieralni w sklepach na terenie obiektu handlowego.

13. Nowe zasady działania klimatyzacji w obiektach – zalecane jest doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego, atmosferycznego i odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.

Oto zasady dotyczące infrastruktury współtowarzyszącej:

1. Parkowanie będzie możliwe na co drugim miejscu, a w przypadku braku takiej możliwości klienci będą proszeni o zachowanie dystansu przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów.

2. Wyłączone z użytku będą wszelkiego rodzaju fontanny, place zabaw i kąciki zabaw .

3. Wyłączone z użytku będą szatnie, przechowalnie ubrań i przedmiotów.

4. Toalety będą czyszczone przynajmniej 4 razy dziennie. Rekomendowana będzie konieczność ograniczenia liczby osób przebywających w toaletach – by liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji.

5. Dezynfekcja drzwi, schodów ruchomych oraz innych elementów infrastruktury wspólnej dwa razy w ciągu dnia.

6. Dezynfekcja klamek, poręczy, blatów co godzinę.

 

Podziel się na facebooku!